top of page

Sjælen er en hippie. Noter fra en workshop


Frihed, frygt og kærlighed. Noter fra en Workshop

Lørdag d. 25. August afholdte jeg en workshop om emnet Frygt og Kærlighed i forhold til vores Frihed til at være autentiske og umiddelbare i vores udtryk. Jeg har, på opfordring, lavet et sammenskriv af mine noter og den forberedelsesmail, der blev sendt ud i forbindelse med workshoppen.

Forberedelsesmail: Der er et tomrum i vores psyke, der naturligt er fyldt med frygt. Frygt for afslag, frygt for at fejle, frygt for succes, frygt for kærlighed, frygt for at være alene og frygt for det ukendte.

Hvis man undersøger følelser som forvirring, konflikt, tomrum, ensomhed, ubehag, angst, stress, frustration, vrede osv. er det underliggende tema frygt.

Der findes også et kollektivt energinet af frygt, vi som mennesker tapper ind i. Det vil sige, at vi både er påvirket af vores egen frygt, og af en kollektiv frygt der er kodet med skyld og skam. Derfor er vi ofte bundet af usynlige, udefinerede og uerkendte begrænsninger, der forstyrrer vores adgang til at opleve vores sande essens - vores sjæl.

Alle mennesker har adgang til at opleve fred, glæde og kærlighed, som er vores sjæletilstand. Det er oplevelser af stille dyb fred. En følelse af at være forbundet. En fornemmelse af at livet giver dyb mening. Det er en tilstand, der er uafhængig af ydre anerkendelse - den kommer indefra.

Dybest set handler personlig og spirituel udvikling om at finde en balance – et samarbejde om du vil - mellem det at være menneske og det at være sjæl. Når vi formår det, er vi frie til at udleve vores højeste mening, til gavn for os selv, menneskene omkring os, og planeten.

Fordi vi er mennesker, slipper vi aldrig af med frygten (som også har sin berettigelse, og tjener os, så vi ikke kommer galt af sted). Men vi kan lære at blive bevidste om, hvor frygt står i vejen, for det der gerne vil udfolde sig i vores liv. Og vi kan lære at føde sjælen, så den føler sig inviteret til at være mere tilstede i kroppen.

Og der en fuldstændig magisk og powerfuld formel her – jeg kommer til at skrive det med stort, for det er vigtigt:

SJÆL OG FRYGT KAN IKKE VÆRE TILSTEDE SAMTIDIG

SÅ, når vi er i kontakt med vores sjælesind, så forsvinder det usynlige glasloft, der kan holde os tilbage igen og igen og igen…

På lørdag renser vi ud i gammel frygt, og invitere mere sjæl ind. Derfor kære du, vil jeg invitere dig til at overveje:

1) Hvor eller hvornår er du mest hæmmet af frygt? Nævn tre situationer. Hvilke konsekvenser har det haft for dig?

2) Hvad længes din sjæl efter, at du åbner mere op for i dit liv? Nævn kun en ting (det mest vigtige lige nu) Hvad ville være muligt, hvis du ikke var begrænset af frygt? Hvilken forskel ville det gøre i dit liv? Gør det så simpelt som muligt – undgå lange sætninger (det kalder nemlig på dine historier, og de forstyrrer bare…). Dine svar skal ikke deles med nogen. Det er blot overvejelser, der gør din oplevelse mere personlig på lørdag.

Noter:

Fokus i dag er på frygt, fordi frygt er den ultimative sjæle og flow stopper og frarøver os vores frihed til at være vores sande jeg. Så i dag handler om at rense ud i gammel frygt og undersøge hvordan vi begynder at tjene sjælen.

Vores sande jeg – Sat Nam – det er vores sjæl. Vi har en menneskekrop og vi har et sind (alle vores tanker). Men vi er ikke vores sind – vi er vores sjæl. Vores krop huser sjælen – hvis den ellers har lyst til at være i vores krop. Hvis der er alt for meget frygt (nuancer af frygt) så vælger den at bo højere oppe.

Så vi skal skelne mellem vores ego sind og vores sjæle jeg.

Vores sind (ego) er styret af frygt – fordi det ønsker at vi skal lykkes, anerkendes og elskes prøver vores sind hele tiden at regne Fremtiden ud, ved at trække på erfaring fra Fortiden. Frygt er tanker – det er ikke vores sandhed. Bevægelsen er Udefra og ind.

Vores sjæl er styret af lyst, nysgerrighed – fordi den vil udtrykke sig frit. Den vil ikke elskes, fordi den er kærlighed. Det er en væren, en tilstedeværelse i nuet, nydelse = Flow opstår. Bevægelsen er Indefra og ud

SÅ sjælen er den stemme der siger – Årh det kunne jeg godt tænke mig Frygten er den stemme der siger – Ja, men det har du ikke nok erfaring til – det er nok bedst at lade være…

Frygten vil have at du bliver i din tryghedszone (under det usynlige glasloft) og sjælen vil hele tiden udvide den. Det er KONTROL versus TILLID og OVERGIVELSE.

Det handler om at afbalancere det forhold, ved at blive opmærksom på om det der foregår inden i dig, og omkring dig - giver dig energi eller dræner dig for energi. Er du i nuet eller i fortid/fremtid. Hvad er du med til at føde.

Hvis frygt får for meget taletid, så vender vi ryggen til vores sjæl og livsglæde, og så bliver vi kede af det, deprimerede og ultimativt kan vi blive syge af det. Og modsat er kærlighedsforholdet til din sjæl, er det vigtigste og mest meningsfulde forhold du nogen sinde kommer til at opleve – fordi det vil fylde dig med en meningsfuldhed, du ikke finder på anden vis.

Det med sjælen, kan du ikke forstå med dit intellekt. Dit sind vil ryste på hovedet af det og sige at sjælen er en latterlig hippie. Du er ikke kodet (samfund, sociale normer og vores historie) til at forstå det. Du er kodet til at gøre det godt. Regne den ud. Blive anerkende så du har lov til at være her. Udfordringen er sjælen ikke kan forstås - det skal opleves – det er en væren.

Hjertet er bindeleddet mellem det at være menneske og det at være sjæl. Det har empati og kan drage omsorg (mennesket). Og det har det neutrale og intuitive lige som sjælen – det dømmer ikke.

Alt er energi Alt har en frekvens, alt er vibration. Frygt vibrer lavt – Glæde vibrer højt.

Den bedste medicin for frygt er nydelse, livsglæde og kærlighed sammen med dit dybe åndedræt. Derfor er det powerfuldt at vide hvad dine livsglædetrickere er - OG BRUGE DET AKTIVT i DIN HVERDAG

Når du aktiverer dit hjerte, så smelter din frygt – og huske at frygt kommer i mange varianter.

Øvelse: Hvornår føler du dig allermest glad, levende, umiddelbar og fri? Hvad elsker du at bruge tid på at lave? Hvor er livet let og nærende?

Det må gerne være tilgængelige hverdagsting

Vores sjæl er i konstant bevægelse. Den danser og nyder livet og skal nok finde nogen at danse med (i energinettet) Og sjælen vil dig altid – den er altid parat. Og hvis du ikke vil være med, finder den andre at danse med. Energinettet er det samme for os alle sammen. We are One Soul. Vores opgave består i at ture dansen.

Sjælen er en hippie, der vil elske at udtrykke sig gennem din menneskekrop.

Du kan holde dig opdateret på kommende workshops her

bottom of page