top of page

Mindfulnessprincippet Accept


Mindfulness principperne hjælper til et større nærvær og oplevelsen af at være tilstede i kroppen med bevidsthed - i nuet. Det er, modsat kundalini yoga, en vej gennem sindet til mere ro - deraf ordet ;)


Måske du vil finde at en kombination af begge ‘metoder’ eller tilgange, er en god kombination. Jeg oplever selv, at jeg via yogaen, og min personlige udvikling generelt, arbejder med alle mindfulness principperne, uden at være bevidst om det. Og omvendt, ved at undersøge principperne i mig - min hverdag, bliver jeg bevidst om, hvor jeg holder mig selv fanget - eller ikke er fri til at være i nuet - livet.


Principperne er: Tålmodighed Beginners Mind Ikke-bedømmelse/ikke dømme Accept Giv slip Aversion og tiltrækning Ikke ambition Tillid


Principperne overlapper hinanden og hænger sammen.


Her kommer et par ord om princippet ACCEPT - evnen til at rumme nuet som det er.


Accept handler om, at sige JA til livet som det er. Også til smerte og ubehag.


Accept er et valg vi træffer, som fører til en tilstand af væren. Det vi ikke accepterer, det bærer vi rundt på. Det bliver en indre modstand i kroppen - som skaber en indre lidelses tilstand.


Prøv lige at stoppe op og mærk dig sætningen igen… Det er ret powerfuldt, synes jeg.


Det jeg ikke accepterer, bliver en tilstand af lidelse, jeg bærer med mig.


I forhold til at tænke kroppen som kanal for den kreative feminine livsenergi, så vil alt hvad vi bærer på af modstand og lidelse være små propper i kanalen, som livs flowet skal passere udenom. Interessant.


Vi kan vælge enten at acceptere, eller handle os ud af det vi oplever. Alt hvad der ligger mellem accept og handling bliver til lidelse. Når du vælger ikke at acceptere eller handle, så er det alligevel et valg du tager - om at bære lidelse.


Ting du skal acceptere, kan handle om ting der sker i nuet. Det kan handle om dig selv og andre mennesker. og det kan handle om grundvilkår.


Da vi ikke kan kontrollere hvad andre mennesker gør, kan vi kun handle på, hvad det de gør, vækker i os. Så accept handler ikke så meget om at billige alt hvad der siges og gøres, men mere om at håndtere det, det afstedkommer i os.


Det kan også være svært at acceptere fysisk og psykisk smerte i kroppen. Men igen, når vi ikke accepterer, så skaber vi modstand og lidelse (og mere smerte). Ved at acceptere at der lige nu er smerte, så tillader vi de følelser, der er forbundet med smerten at få plads. Og så kan vi for et øjeblik være forældre for den følelse, og lade den bølge igennem os - og lade den slippe os.


Nogen gange er der ting i vores liv, vi hverken kan acceptere eller handle på, og så er det måske det vi skal acceptere - at der lige nu er smerte, og at vi ikke kan gøre noget ved det.


Undersøgelse af Accept:


  1. Lav en liste over alt det i dit liv lige nu, som du har svært ved at acceptere.

  2. Hvad kan du acceptere? Hvad kan du handle på?

  3. Hvad nu hvis det du har det svært med, aldrig forandrer sig - Hvad kunne du så tænke dig at gøre ved det?


Min sandhed er, at når jeg erstatter indre modstand med accept, så bliver min krop blød og mit åndedræt dybt - og jeg ved, at jeg i det øjeblik udskiller mindre stresshormon i kroppen.


Denne tekst er inspireret af undervisningen fra naturterapeutisk mindfuldness uddannelsen som jeg deltager på.


Photo by Tachina Lee


bottom of page