top of page

Spirituel Praksis

Spirituel praksis består i at træne nærvær og bevidsthed gennem fx yoga og meditation. Det handler om at genskabe kontakt til vores kerne og indre stemme. Og det handler om at være tilstede i nuet og opleve at være os selv - den del af os selv, som ikke kan defineres i følelser og tanker. Den del der ikke kan udtrykkes, fordi den bare er – lige her og nu - mellem fortid og fremtid.

I vores del af verden, er vi ikke opdraget til at udvikle og bruge den spirituelle og åndelige del af os selv. Vi lærer tidligt i livet, hvad der er ’rigtigt og forkert’ og hvordan vi skal være, for at opnå omgivelsernes og vores egen accept. Og gennem vores opvækst lukker vi stille og roligt ned for vores evne til at være forbundet med os selv, vores visdom og med vores omgivelser.

I takt med stigende stress og udbrændthed i vores samfund, har vi ladet os inspirere af Østens visdom og traditioner. Vi har taget bevidstheds skabende aktiviteter som yoga, mindfuldness og meditation til os. Og det er i dag generelt acceptabelt at være et spirituelt søgende menneske.

At udøve spirituel praksis betyder, at vi hver dag giver krop og sind mulighed for at være i ro. Det vil sige at vi opretholder en varm kontakt med vores hjerte og vores indre stemme. Vi lærer at lytte til det vi véd er rigtigt, og vi oplever, at vi i stigende grad ’har os selv med’ i de daglige gøremål – at vi er til stede i vores liv.

Det billede der tegner sig, når vi ser på, hvad mennesker opnår gennem spirituel praksis er, at de får adgang til en slags indre nonverbal kommunikation. De lærer at være styret af deres egne værdier og er på den måde uafhængige af andres positive og negative holdninger. De oplever at være afklaret med ro, glæde og frihed.

En anden effekt af at være forbundet med vores indre er, at det skærper vores evne, til at have et bevidst øje - det er som at se sig selv udefra. Vi bliver opmærksomme på, hvor vi står i vejen for os selv og hvad vi har brug for at udvikle. Derfor er bevidsthed en af grundstenene i personlig udvikling.

Mennesket består af fire dimensioner; den fysiske, den mentale, den følelsesmæssige og den spirituelle dimension. Ved coaching, hvor vi arbejder med det mentale og det følelsesmæssige, giver det god mening at inddrage fx meditation, så vi arbejder på alle fire planer og derigennem skaber helhed.

I samspillet mellem vores fire dimensioner, får vi mulighed for at åbne op og styrke vores kreativitet, flow, tillid, og livsglæde. Og vi begynder at forstå og forbinde os med den kollektive energi og bevidsthed, som vi er en del af.

Spiritualitet opleves indefra og det vil altid være en individuel oplevelse, og er derfor svær at definere og sætte ord på. Der er mange måder at praktisere på og det ene er ikke bedre end det andet, når det har den ønskede effekt.

bottom of page