top of page
IMG_4538_edited.jpg

T E M P E L T I D

Forbindelse ⋅ Kærlighed ⋅ Healing

Tirsdage

T E M P E L T I D

I de ugentlige klasser holder jeg space for din egen oplevelse af det at være sjæl i en menneskekrop.  

I templet vil du, udover at åbne dit indre tempel, opleve healing af dig selv og det kollektive.

 

Når bevidsthed og livskraft forenes i det åbne hjerte, møder du dig selv, i det jeg kalder Magdalenes Tempel. 

I min undervisning arbejder vi på forskellige subtile niveauer. Tre af dem er særlig vigtige for mig. Den ene er hjertets alkymi. Det andet er det jeg kalder ‘patriarkatets fald i mennesket’ og handler om at træne det meditative sind, så vi får styr på tankerne. Det tredje niveau handler om at skabe værdighed i det feminine princip og åbne for vores sansebevidsthed, så vi begynder at bevæge os i vores naturlige rytme og flow. Tre vigtige kvaliteter, hvis vi vil opnå balance i tingene, slutte fred og surfe på energien i den nye tid

 

Dit commitment til det spirituelle fællesskab og dit indre hellige liv, er det, der skaber Tempeltid.
 

I kærlighed
Cristina ♡

 

Tempeltid aften

9 ugers rejse gennem forskellige feminine arketyper
 

Opstart forventes i november/december

 

Tekst er på vej...

IMG_4527.jpg

Kundalini Yoga

Der findes mange yoga former. Nogle er strukturerede og fysiske i deres tilgang, mens andre er mere meditative. Kundalini Yoga er en god blanding, og har desuden fokus på at aktivere kroppens energicentrene med lyd og åndedræt.

Det er en tantrisk yogaform, der arbejder med polariteter. Når bevidsthed og livskraft forenes i det åbne hjertet, aktiverer du den iboende hukommelsen om din egen guddommelighed, og kommer i kontakt med din sjæls formål og din meningsfuldhed. 

Selvom yogaen kan være aktiv, handler det i lige så høj grad om at kultivere indre stilhed og lytning, så vi træner bevidsthed. 

For mig er vores Tempeltid den nye tids praksis, hvor vi i modsærning til religion, finder det hellige i os selv, i en ikke dogmatisk form, der tillader den enkelte, at genforenes med sin sandhed, hvordan den end må opleves. 

Med flere tusind forskellige serier og meditationer er Kundalini Yoga, en overdådig buffet af værktøjer, der er tilpasset et moderne og tempofyldt liv. Du lærer at mestre gammel indisk visdom, der kombinerer åndedrætsteknikker, mantraer, meditationer og yogastillinger - og bryder gennem indre blokeringer og åbner op for højere vibration og liv. 

 

Du vil opleve, at du gennem din praksis, øger dit energiniveau, din livsglæde og din kreativitet.

Yogaen er skabt til den feminine tidsalder, vi er trådt aktivt ind i nu, og jeg oplever, at jeg med min praksis, igen og igen kommer tilbage til mig selv, min livsglæde, min frihed og mit flow. Kundalini Yoga er blevet min livsforsikring.

Kundalini Yoga arbejder indefra og ud, og har en powerfuld påvirkning på dit energisystem - hvilket også betyder, at yogaen ikke må kombineres med psykofarmaka eller euforiserende stoffer.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på sms 2683 2866.

bottom of page